0

ა?

ნახუიზე გაგზავნის უტყუარი საშუალება

ხუინა,ამომდე ყბა,ამისკვრა და უწყინარი "რეკლამა"