0

პლანური სიტყვაა და ჩვენებურად სათითე გააძრეს ნიშნავს

ცოტაც და დაგეწევი