0

გამარჯობის თქმას ვერ დაასწრებ

ზრდილობიანი ადამიანის დასახასითებლად ყველაზე მოკლე გზა

- ჩემი გიორგი ისეთი ზრდილობიანი ბავშვია გამარჯობის თქმას ვერ დაასწრებ, ენაცვალოს ბებია