1

პრიამოიზე ხარ?

ამას ეუბნებიან ადამიანს, რომელიც სუფრიდან პირდაპირ ტუალეტში შედის.

პრიამოიზე ხარ?