0

შიგხოარგაქ?

გამოიყენება ჯოკერის თამაშის დროს როდესაც თქვენ თქვით 6 და თქვენმა "პარამ" გადაგოვსოთ

ხომ მოვიყვანე?