0

დასავლეთისკენ ხო არ მოდიხარ ძმა

მძღოლების საფირმო ფრაზა. ეუბნებიან ნებისმიერ სულიერს ბარგით ხელში. კლიენტის მოხსნა დამოკიდებულია მძღოლის პროფესიონალიზმზე (ტონი, საუბრის მანერა და სხვ.)

დასავლეთისკენ ხო არ მოდიხარ ძმა?