0

ბალანდიორსკი ბაზარი

ბალანდიორი - საჭმლის დამტარებელი ციხეში

ბალანდიორსკი ბაზარი, უარზო საუბარი.

მე რომ ვეწეოდი სულ მქონდა
- არგინდა ბალანდიორსკი ბაზარი