ქვეყანა ჩალით ხომარარის დაფარული? - განმარტებები - ბიძერი