0

ხაია

იაღლიში

ბიჭო მეზობლის ცოლი შემომეტყნა და გამიგო
აუფ, მაგარი ხაია მოგსვლია