0

აიაააითუიააი

როდესაც პირველმა პირმა მოგითხროთ სუბიექტზე, და ვერ გაარკვიეთ ორიდან რომელია კონკრეტული ის რომელზეც მოგითხრეს. გავრცელებულია გურულებსა და აჭარლებში (სიტყვა-სოტყვით : ეს არის ეს თუ ის არის ეს)

- აიააითუიააი