0

შემხარ ჩემი კარგი

ფრაზა რომელსაც ძმაკაცები იყენებენ იმ შემთხვევაში თუ მათ კარგის საჯდომზე შეაგინებ

.