0

ამერიკაში გადაგაფრენ!

ძალიან გავრცელებული ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ბავშვების მიერ, თანატოლებზე თავიანთი ძალის გადამეტებულად დემონსტრირებისთვის

ისეთ წიხლს ამოგცხებ, ამერიკაში გადაგაფრენ!