0

სხვები არ მაინტერესებს

ეს ტერმინი ძირითადად დედისაა როდესაც კლასში მარტო შენ მიიღე 9 გახარებული ეუბნები დედას და ის კი ამას გპასუხობს

-დეე საკონტროლოში 9 მივიღე ეს კლაში ყველაზე მაღალია
- 10 რატო ვერა? სხვები არ მაინტერესებს