0

ფოლგა ჩაიხა

ფრაზა რომლის გაგონების დროსაც სრულდება ყველაფერი და 10მდე კაცი თავ ჩაღუნული სახლში ბრუნდება

ფოლგა ჩაიხა