0

ბუმი ან რამე

ფრაზა იხმარება მაღაზიაში რაიმე სასმელის არჩევის დროს

- რა დავითრიოთ შეჩემა?
- ბუმი ან რამე რაა