0

გამოვბისისტიკინდი

ჭამის შემდეგ აუცილებლად სათქმელი სიტყვა, რომელიც გამოხატავს თუ რა გემრიელად ჭამე და ხეთქდ ყველაფერი.

-ეუფ, რა ვჭამე?!