0

ჩაიჯვი?

კითხვა ერთი სუბიექტის მიერ მეორეს მიმართ რომლებიც ერთ სივრცეში ზიან და კითხვის ადრესატმა
ჰაერი მოწამლა

ჩაიჯვი შეჩემა?