0

ზა რულიომ ვარ

წინადადება რომელიც გამოიყენება როცა სუფრაზე გთავაზობენ დალევას მაგრამ შენ მიზეზად მოგყავს ეს გენიალური ფრაზა მეტი დამაჯერებლობისთვის ხელებსაც უმატებენ

-დალიე შეჩემა
-არა ბრატ ზა რულიომ ვარ🚘