0

აბა ურმით არავინ არ ვართ

ფრაზა რომელიც გამოიყენება კონტრეტევისთვის სუფრაზე როცა ამბობენ ზა რულიომ ვარ

-დალიე ძმის გულო
-არა ბრატ ზა რულიომ ვარ
-აბა ურმით არავინ არ ვართ