2

სირი ყლე პირში გაყლევება

დიპლომატიური სიტყვა რომელიც სიყვარულს ნიშნავს. { ხშირად გამოყენებულია ონგერა ნიგერების მიერ }

მაგის სირი ყლე პირში გავიყლევე

1

სირი ყლე პირში გაყლევება

დიპლომატიური სიტყვა რომელიც სიყვარულს ნიშნავს. { ხშირად გამოყენებულია ონგერა ნიგერების მიერ }

მაგის სირი ყლე პირში გავიყლევე

1

სირი ყლე პირში გაყლევება

დიპლომატიური სიტყვა რომელიც სიყვარულს ნიშნავს. { ხშირად გამოყენებულია ონგერა ნიგერების მიერ }

მაგის სირი ყლე პირში გავიყლევე