0

გასუმაშეჩება

გასუმაშეჩება - რუსული სიტყვა, რომელიც ქართულში დამკვიდრდა და ნიშნავს ჭკუიდან შეშლას ან გაგიჟებას. ხშირად იყენებს ზახარიჩი სერიალ ცხელ ძაღლში.

შენ ახლა არ გამასუმაშეჩო