0

ძილში გაიპარა

სიკვდილის ბუნებრივი და ცივილური ფორმა

-რამოუვიდა საწყალს
-ძილში გაიპარა
-ნწნწნწ