0

დავყვინოთ?

როდესაც ტელეფონზე ლაპარაკობ და გგონია რო გისმენენ და უნამიოკებ მოწევს თუ არა კანაფს.

.