0

იმას შენი ეშინია

ფრაზა გამოიყენება ადამიანის მიმართ რომელსაც თაგვის ან მსგავსი რამის ეშინია

-სახლში თაგვი გვყავს
-მერე ხოარ გეშინია?
-არცისე
-არ უნდა გეშინოდეს იმას შენი ეშინია