0

რაღაცას გაწყენიებ

"გაჩუმდი თორე თავს გაგიგლიჯავ"_ის ზრდილობიანი ფორმა რომელიც ძირითადად გამოიყენება ძმაკაცებში ან ახლობლებში სერიოზული კამათის დროს

გიორგი გაჩუმდი თორე რაღაცას გაწყენიებ ახლა