0

პირი ხისკენ მიქნია

ამ ფრაზას ამბობენ მაშინ როდესაც ისეთ რამეს ამბობენ რაც არ უნდა ახდეს და რისი ახდომაც ძალიან ცუდ რამეს გამოიწვევს.

პირი ხისკენ მიქნია და ავარიაში რომ მოხვდე.