0

შენს სახელზე

კალათში ბურთის აცილების 98%–იანი შესაძლებლობა, 2%–ის აღსრულების შემთხვევაში ემოციების გადაფარვა შეუძლებელია.

–შენს სახელზე!
–აცდენილი ბურთი კალათში

0

შენს სახელზე

სტანდარტის (ჯარიმის/პენალტის) შესრულებამდე შემსრულებლის მიერ სტადიონზე მყოფი რომელიმე ადამიანის მიმართ პატივისცემის უმაღლესი გამოხატულება

სტანდარტის (ჯარიმის/პენალტის) შესრულებამდე შემსრულებლის მიერ სტადიონზე მყოფი რომელიმე ადამიანის მიმართ პატივისცემის უმაღლესი გამოხატულება