0

ცირკები იყო

სასაცილო ისტორიის განუყრელი ფრაზა, რომლის მეშვეობითაც მთხრობელი მოცემულ ისტორიას აგვირგვინებს.

იმ დღეს მაგრად მოვიწიეთ, ცირკები იყო.