0

პარიკმახერი

"სლენგი" რომელსაც ქართულად დალაქი ეწოდება, შეიძლება როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი.

პარიკმახერთან ჩაწერილები ვართ