0

მესამეში რაარი?

თავის გვარი შემოწმება ამა თუ იმ პიროვნების. კერძოდ ამოწმებს დაეხმარება თუ არა მეგობარს რთულ სიტუაციაში

-მესამეში რაარი ძმურში გაამაწერინე რა