0

ჯიბის ბილიარდი

ნძრევა, კონკრეტულად ყლით თამაში . ყვერები როგორც ბილიარდის შარები და ყლე როგორც კია.

გიორგი სადაა?! - ჯიბის ბილიარდს ყომარობს

1

ჯიბის ბილიარდი

ეს არის მასტურბაციის იგივე ჩოკინის შესიტყვება. როგორც ვიცით ბილიარდის თამაშში მონაწილეობენ შარები და კია ისევე როგორც ჯიბის ბილიარდში.

შენხელა რომვიყავი ჯიბის ბილიარდს ვთამაშობდი უკვე.