0

ანგელოზივით გოგო

კარგი შესახედაობისა და ხასიათის გოგო, რომელსაც წესით არ უნდა იწუნებდნენ.

ანგელოზივით გოგო ხარ რაგჭირს მაგათი დასაწუნი.