0

ვიფხან

არაფრის კეთების აღმნიშვნელი სიტყვა, გამოიყენება კითხვა "რას შვები?" -ს შემდგომ.

რას შვები? - ვიფხან!

0

ვიფხან

არაფრის კეთების აღმნიშვნელი სიტყვა, გამოიყენება კითხვა "რას შვები?" -ს შემდგომ.

რას შვები? - ვიფხან!