0

დაუკარით ოსური

ამ რითმა ნარევ ფრაზას იყენებენ საკუთარ თავში განწყობის ან დავსაჯერების ასამაღლებლად.

დაუკარით ოსური მამუკაა მოსული