0

წამო გავაჭენოთ

ეს სიტყვა ძირითადად გამოიყენება ქალებში წასვლის წინ

აუ შეჩემა წამო გავაჭენოთ