0

რაშმაში

90-იან წლებში საქართველოში არსებული სიგარეტი, რომლის რეალური სახელწოდებაა Pall Mall.

-უკაცრავად, ერთი რაშმაში მინდა.

-ეგ რა არი?

-პალმალი შეჩემა რუსულად წაიკითხე