0

ტასაობა

მოძრაობის ერთგვარი ნაირსახეობა, რომლის დროსაც სუბიექტი(ები) ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაადგილებასთან ერთად იღებს სიამოვნებას. სეირნობის ზე სასიამოვნო ვარიანტი. ტასაობის დროს აუცილებელი არ არის ზუსტი მარშუტის და ლოკაციების განსაზღვრა.

ბააჩ, წამო რა გავატასაოთ