მას საჭირო ოთახშში შეიძლება? - განმარტებები - ბიძერი