0

ჩაარტყი ხელი

ძალის შემოწმების უნივერსალური საშუალება და ბავშვთან "კაი ატნაშენიის" დამყარების მეთოდი

ბიძი აბა ჩაარტყი ხელი