თვალების დაშტიმვა - განმარტებები - ბიძერი
0

თვალების დაშტიმვა

ზომაზე მეტად თვალების დაძაბვა ან გაფართოვება

-ისეთს გიხმარ თვალებს დაგაშტიმინებ