0

ბაზარვარენა

მეგრული ფუძის მქონე სიტყვა რომელიც გამოხატავს აზრს რომ პრობლემა არაა. შეიძლება ვიხმაროთ როგორც ყლე ხუმრობა

ბაზარვარენა მოტყნეს ვალერა