0

სამოცდაცხრა

ეს სიტყვა გამოიყენება ისეთი 13-15 წლის ბავშვების მიერ, რომლებიც ასე თუ ისე "განათლებულნი" არიან, სურთ თავიანთი ცოდნის გამომჟღავნება და ამით სხვა ბავშვებისგან სიცილის გამოწვევა

მეორეს მხრივ კი სიტყვა ბევრის სინონიმია იმ შემთხვევაში თუკი არ ვიცით ზუსტი რაოდენობა

მასწავლებელი: დაასახელეთ რაიმე 3ის ჯერადი რიცხვი
ბავშვი N1- სამოცდაცხრა
დანარჩენები- *ჩუმად იცინიან*-რამდენი გვერდია?
-და რა ვიცი მე, სამოცდაცხრა!