0

ერთმა გაასხა

ჩვეულებრივ ქართველი ვაჟ-კაცებს ხშირად ემართებათ მსგავსი რამ, როდესაც ტოტალიზატორში ბილეთი აქვთ დადებული რამდენიმე გუნდზე და ერთი ზააგებს

ერთმა გამისხმა ჩემი ბედის დდშვც.