0

ისპანიწელი

ეს სიტყვა იმ შემთხვევაში იხმარება, როდესაც გინდა დაანახო თუ რამდენად შემსრულებელი და გამკეთებელია ადამიანი ამა თუ იმ საქმის

მაგარი ისპანიწელი როჟაა, რასაც იტყვის შანსი არაა გამკეთებელია

0

ისპანიწელი

ეს სიტყვა იხმარება იმის დასამტკიცეად, თუ რამდენად შემსრულებელი და გამკეთებელია ამა თუ იმ საქმის.

მაგარი ისპანიწელი როჟაა, თუ იტყვის ვსო წყალი არ გაუვა შეასრულებს