1

მამამიჯმული

"მამამიჯმულს" ბიძაკაცები ეუბნებიან თავიანთ დის/ძმის შვილებს როდესაც რამის თხოვნა უნდათ და თან ეგღა აკლიათ დის/ძმის შვილს ეხვეწონ რამე

წადი რა პივაზე ჩამეგზავნე შე მამამიჯმულო