0

სამშაბათს/პარასკევს დაგირეკავ

დაპირება რომელსაც ხშირად იძლევიან საჯარო მოხელეები თუმცა დარეკვას უმეტეს შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოსდევს

სამშაბათს დაგირეკავ და გეტყვი პასუხს