არჩევნებმა ჩაიაროს და. . . - განმარტებები - ბიძერი