0

დაუსატკავა

ეს სიტყვა გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული ტიპი დაგადგება უბანში და ელოდება თქვენს გამოჩენას.

წამო დავუსატკაოთ