0

და*ლეპროჭაობა

უაზროდ ყოფნის ერთ-ერთი ხშირი გამოხატულება, რომლის დროსაც ზარმაცი ხალხის ძირითადი ნაწილი დადის უაზროდ.

რას და*ლეპროჭაობ?