0

ტუჩ-მუ#ელა

ძირითადად გამოიყენება იმ მამრობითი სქესის წარმომადგენლების მიმართ რომელებსაც დიდი ტუჩები აქვთ

ბიჭო ნაძე ამას როგორი სამი##ტე ტუჩები აქ